Co to jest POChP? Przybliżamy najważniejsze fakty na temat tej choroby

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób układu oddechowego. Szacunkowo choruje na nią około 380 milionów ludzi (w Polsce około 2 milionów). Pomimo tak powszechnego występowania tej choroby, wciąż wiele osób nie wie, co to jest POChP, nie zna czynników ryzyka, ani nie potrafi wskazać typowych objawów. Najważniejsze fakty na temat choroby przybliżamy w naszym artykule.

Co trzeba wiedzieć o POChP?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc to choroba wywołana stanem zapalnym dróg oddechowych, co jest wynikiem długotrwałej ekspozycji na szkodliwe czynniki środowiskowe, w tym m.in. dym tytoniowy, pyły i gazy.

Skutkiem choroby jest ograniczenie przepływu powietrza w dolnych drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych, co powoduje występowanie uciążliwych objawów, takich jak duszność czy przewlekły kaszel.

To warto wiedzieć:

Według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku POChP będzie trzecią przyczyną umieralności.

POChP często prowadzi również do inwalidztwa, życiowej niesamodzielności, przerwania kariery zawodowej i stopniowego uzależniania się od pomocy innych.

POChP to choroba ogólnoustrojowa

Współczesna medycyna klasyfikuje POChP jako chorobę ogólnoustrojową, która ma negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, włącznie z układem sercowo-naczyniowym.

POChP może współwystępować z innymi schorzeniami, w tym: osteoporozą, rakiem płuca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych, zaburzeniami rytmu serca, zespołem metabolicznym, rozstrzeniem oskrzeli czy refluksem żołądkowo-przełykowy.

Więcej na temat tego, co to jest POChP, przeczytasz na stronie internetowej https://oddychajmy.pl/video/pochp-co-to-za-choroba/.

Czynniki ryzyka POChP

Pomimo sukcesywnego spadku liczby osób palących wyroby tytoniowe, nikotynizm pozostaje główną przyczyną Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Dym tytoniowy zawiera mnóstwo toksyn i substancji smolistych, które mają bezpośrednio negatywny wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego. Co ważne, w grupie ryzyka POChP znajdują się nie tylko czynni, ale też bierni palacze, jak i osoby, którym po latach udało się rozstać z nałogiem.

Istotnym czynnikiem ryzyka POChP jest zanieczyszczenie powietrza, któremu można przypisywać liczne choroby układu oddechowego – nie tylko POChP, ale też m.in. nowotwory. Osoby narażone na smog powinny stosować środki ochrony osobistej, w tym specjalne maseczki, unikać wychodzenia na dwór w okresie przekroczenia parametrów jakościowych powietrza oraz stosować domowe czy biurowe oczyszczacze.

Szkodliwe czynniki mogące wywołać Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc występują również na niektórych stanowiskach pracy. Tutaj należy wskazać na takie zawody jak: górnik, hutnik, metalurg, rolnik, operator maszyn budowlanych, pracownik fizyczny, drogowiec, mechanik samochodowy, sprzątaczka, fryzjerka i kosmetyczka.

Jakie objawy daje POChP?

Sama wiedza na temat tego, co to jest POChP nie wystarczy. Osoby znajdujące się w grupie ryzyka powinny również umieć rozpoznać niepokojące objawy, które mogą sugerować tę chorobę. To pozwoli przyspieszyć diagnostykę, co jest kluczowe dla procesu leczenia.

Należy podkreślić, że Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może się przez długi czas rozwijać zupełnie bezobjawowo lub dając tylko skąpe i nieswoiste objawy. Do tych najważniejszych zaliczymy:

  • Przewlekły kaszel– w przebiegu POChP może występować kaszel, który nie ma charakteru napadowego, co odróżnia go od kaszlu astmatycznego;
  • Duszność– w początkowej fazie choroby duszność pojawia się w trakcie i po wysiłku, z czasem może natomiast występować również w fazie spoczynkowej;
  • Odkrztuszanie plwociny– czyli gęstej, czasami ropnej wydzieliny z płuc;
  • Obniżoną tolerancję wysiłku– w zaawansowanym stadium POChP chory może mieć nawet trudności z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego, jak ubranie się, umycie, pójście na spacer etc.

Co robić w przypadku podejrzenia POChP?

Każda osoba, która ma powyżej 40 lat, obserwuje u siebie niepokojące objawy ze strony układu oddechowego, a przy tym znajduje się w grupie ryzyka POChP, powinna niezwłocznie skonsultować się z lekarzem rodzinnym. To lekarz POZ podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu pacjenta na pogłębioną diagnostykę w kierunku rozpoznania lub wykluczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc.

Leczenie POChP

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc wywołuje nieodwracalne zmiany w drogach oddechowych, dlatego nie można jej wyleczyć. POChP poddaje się natomiast leczeniu i profilaktyce.

Terapia ma na celu przede wszystkim zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych i danie choremu szansy na zachowanie samodzielności oraz relatywnie dobrego komfortu życia.