ORGANIZATORZY:

Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Komorników Sądowych organizowana jest przez Krajową Radę Komorniczą we współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet.
Jest to organizacja, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Fundacja udziela pomocy prawnej i psychologicznej kobietom, które stały się ofiarami przemocy lub dyskryminacji, a także stara się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Ważną rolę w jej działalności odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne.

Celem współpracy Samorządu Komorniczego z Fundacją Centrum  Praw Kobiet jest pomoc kobietom, których prawa są naruszane wskutek przemocy ekonomicznej, związanej chociażby z niepłaceniem alimentów lub problemami z eksmisją sprawców przemocy domowej oraz wspólna praca Fundacji i Samorządu Komorniczego w zakresie rozwiązań legislacyjnych dotyczących tematyki związanej zarówno z działalnością Fundacji, jak i codzienną pracą komorników sądowych. Komornicy wspierają Podopieczne Fundacji, między innymi, w trakcie grupowych spotkań informacyjnych oraz indywidualnych konsultacji dotyczących konkretnych spraw.

 

PATRONAT:

Tradycyjnie już, Dzień Otwarty Komorników Sądowych jest objęty patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Dziennika Gazety Prawnej
 

 

 

Realizacja: F-media